LAATSTE NIEUWS
woensdag 29 mei 2024
Home arrow Archief arrow 11.06.2007: Verhoging stuwpeil Maas kan leiden tot overlast
 
HOOFDMENU
Home
AGENDA
Wijknieuws
Interessante websites
Contact met ons
HART VOOR DUKENBURG
Zoeken
Archief
11.06.2007: Verhoging stuwpeil Maas kan leiden tot overlast PDF Afdrukken E-mail

Rijkswaterstaat Maaswerken treft voorbereidingen om vanaf 2009 het stuwpeil in de Maas en het Maas-Waalkanaal met 30 centimeter te verhogen. Dat hogere waterpeil zal plaatselijk ook tot een hogere grondwaterstand leiden.

Na de woonkernen richt het onderzoek zich nu op woningen in het buitengebied en op de industrieterreinen van de gemeente. In de gemeente Nijmegen gaat het daarbij om de volgende gebieden: het buitengebied/industrieterrein ten zuiden van Weurt (rondom Westkanaaldijk), het buitengebied/industrieterrein nabij Oostkanaalhaven. Van de genoemde gebieden is nu een kaart beschikbaar. Daarop is per woning aangegeven welke woningen zonder tegenmaatregelen kans op grondwateroverlast hebben.

Of die overlast in een woning ook echt kan optreden hangt af van twee vuistregels: is de woning geheel of gedeeltelijk onderkelderd én heeft de woning in de huidige situatie grondwateroverlast (natte kelder) bij hoogwater op de Maas. Bewoners van woningen waarvoor dit beide geldt, roepen wij op om op de kaart de kans op grondwateroverlast voor de eigen woning te controleren, en zich zo nodig te melden.

U kunt de kaart op twee manieren inzien. In het Open Huis in de Stadswinkel, Mariënburg 75 en via de website van de Maaswerken.

Indien nodig kunt u vervolgens reageren. Dit kan tot 3 juli 2007. U kunt daarvoor gebruik maken van een speciaal meldingsformulier zodat u meteen de benodigde gegevens over uw woning aanreikt. Dit formulier is in het gemeentehuis én op internet bij het kaartmateriaal beschikbaar.

Daarnaast kunnen ook mensen binnen de bebouwde kom reageren. Dit indien men op basis van de specifieke, bijzondere situatie van de woning grondwateroverlast voor de woning verwacht. Bij een dergelijke situatie moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een woning met een diepe kelder in een buurt met woningen met alleen kruipruimtes.
 
(C) 2024 Tolhuis 20-er straten