LAATSTE NIEUWS
woensdag 23 juni 2021
Home arrow Archief arrow 21.03.2006: Open brief aan Gemeenteraadsfracties
 
HOOFDMENU
Home
AGENDA
Wijknieuws
Interessante websites
Contact met ons
HART VOOR DUKENBURG
Zoeken
Archief
21.03.2006: Open brief aan Gemeenteraadsfracties PDF Afdrukken E-mail

Aan

de fractievoorzitters van de partijen

in de Nijmeegse Gemeenteraad 

                                                                                    Nijmegen, 21 maart 2006

 Betreft: bezorgdheid over de Open Wijk School ‘De Toldijk’ te Tolhuis

 Geachte dames en heren, 

Namens een aantal gebruikers van de Open Wijk School ‘de Toldijk’ willen wij onze bezorgdheid over de toekomst van ‘onze’ Open Wijk School uitspreken. De Open Wijk School werd sinds haar start redelijk goed gebruikt. Doordat Tandem er een kantoor had, was er wel altijd ‘volk’. Bezoekers en vrijwilligers konden de Open Wijk School binnen lopen en werk voorbereiden, nieuwe ideeën ontwikkelen, elkaar leren kennen en het sociale netwerk in de wijk verdiepen. Nu heeft Tandem zijn kantooractiviteiten aan de Winkelsteeg geconcentreerd, daardoor is er ineens een grote leegstand ontstaan en zijn veel faciliteiten verdwenen. Wij begrijpen, dat Tandem hierin niets te verwijten valt, maar door hun vertrek wordt ineens bitter duidelijk, hoe slecht gefaciliteerd de Open Wijk School is.

We zullen de ervaringen van een aantal gebruikers schetsen, om onze problemen duidelijk te maken:

-         Stichting Platform Tolhuis Teersdijk: Sinds een aantal maanden vergaderen wij niet meer in de Open Wijk School. Het ophalen van de (vaak verkeerde) sleutels, problemen met de toegangscode, bittere kou door ontbreken van verwarming, de kille ruimte hebben ons doen besluiten elders vergaderruimte te huren. Bovendien konden wij in de Open Wijk School geen afsluitbare kasten krijgen, veel van ons materiaal verdween dus steeds. Onze zogenaamde bewonerscafés organiseren wij noodgedwongen, gezien het aantal bezoekers (+/-70 bezoekers), in de Open Wijk School. Alle materialen, van koffie en thee tot sheets e.d. moeten wij elke keer opnieuw meenemen. De ruimte zelf wordt niet bepaald als inspirerend en ‘gezellig’ ervaren.

Het kopieerapparaat in het gebouw Tandem schijnt ook te verdwijnen. Een groot gemis voor ons secretariaat.

Een ander probleem is, dat wij vaker vragen van bewoners krijgen, die de Open Wijk School misschien zouden willen benutten, om er bridgeavonden etc. te houden. Jongeren willen er ’s winters tafelvoetballen en “chillen?. Beide activiteiten zijn niet toegestaan, omdat ze niet binnen de huidige doelstelling van de Open Wijk School vallen. Een ruimere zienswijze op de functie van de Open Wijk School, meer wijkcentrumachtige voorziening, zou onzes inziens de sociale cohesie in de wijk alleen maar laten toenemen, en nieuwe mogelijkheden kunnen bieden, om oud en jong met elkaar in contact te kunnen brengen. Graag zien wij de discussie over dit onderwerp heropend.

Namens de stichting platform Tolhuis Teersdijk: Ulrike Mulders, secretariaat, tel. 024-3449943

-         Stichting TSO de Dukendonck: De stichting tussenschoolse opvang heeft elke dag gemiddeld 75 kinderen over de vloer, die in de Open Wijk School hun boterham willen eten. De TSO wordt door vrijwilligers begeleid. De TSO huurt de grote zaal. Elke dag moeten de vrijwilligers een half uur voor begin minstens 75 stoelen klaar zetten en met tafels slepen, en deze na afloop weer opruimen. Veel vrijwilligers zijn door rugklachten al afgehaakt. De TSO heeft geen ruimte, om speelgoed op te bergen. De TSO huurt een bezemkast, die afsluitbaar is, maar heeft geen sleutel in beheer. De bezemkast wordt ook door anderen gebruikt. Regelmatig verdwijnen er spullen uit, of staan de spullen in het water van schoonmaakmaterialen.

De aankleding van de ruimte wordt als zeer ongezellig ervaren. Het is de TSO niet toegestaan dingen in de ruimte op te hangen of achter te laten, dus ook geen bouwwerken van kinderen, omdat de ruimte meerdere gebruikers kent. De gebruikstijd van de ruimte wordt geregeld door het beheer zeer krap gepland, zodat de vrijwilligers van de TSO behoorlijk moeten aanpoten, om alles weer op orde te hebben.

Namens de stichting TSO de Dukendonck: Mary Vreenegoor, coördinator TSO, tel. 06-47214341

-         KinderPersBureau ‘Toldijk’: Het KinderPersBureau Toldijk is sinds dit schooljaar actief in de Open Wijk School. Het betreft hier een samenwerkingsverband tussen de Lindenberg en Tandem. Het KinderPersBureau heeft afsluitbare kasten nodig, om camera’s, diskettes, geluidsapparatuur ed. veilig te kunnen opbergen. Geregeld moet er gekopieerd worden. De slechte facilitering werkt zeer frustrerend voor de kinderen en hun begeleiders.

Namens het KinderPersBureau: Ulrike Mulders, coördinator KinderPersBureaus vanuit de Lindenberg, tel.024-3449943
 
(C) 2021 Tolhuis 20-er straten