LAATSTE NIEUWS
dinsdag 16 april 2024
Home arrow Archief arrow 01.04.2009: Woningbouw woonwagencentrum Teersdijk
 
HOOFDMENU
Home
AGENDA
Wijknieuws
Interessante websites
Contact met ons
HART VOOR DUKENBURG
Zoeken
Archief
01.04.2009: Woningbouw woonwagencentrum Teersdijk PDF Afdrukken E-mail
Om het Nijmeegse woonwagencentrum Teersdijk brandveilig te maken, zijn brandgangen tussen de standplaatsen nodig. Daarom zal woningcorporatie Standvast Wonen op een, nu nog leeg stuk grond binnen het woonwagencentrum, tien huurwoningen bouwen en twaalf kavels te huur aan te bieden. Dit geeft een aantal huurders de mogelijkheid hiernaartoe te verhuizen zodat ruimte ontstaat voor brandgangen. Het totale aantal kavels en standplaatsen op het woonwagencentrum blijft gelijk aan de 82 kavels die het nu ook zijn.

In februari van dit jaar hebben burgemeester en wethouders met Standvast Wonen afgesproken om een haalbaarheidsonderzoek voor het plangebied Staddijk-Noord uit te voeren. Dit is het gebied van de Teersdijk tot aan de Staddijk en tussen de A73 en de Streekweg. In een stedenbouwkundige studie is de eerste fase voor de herinrichting van het woonwagencentrum Teersdijk neergelegd. Het nieuwe woongebied dat Standvast Wonen wil gaan ontwikkelen grenst aan het bestaande centrum en krijgt een open uitstraling. In deze eerste fase komen 22 nieuwe kavels. Indien er voldoende bewoners zijn die dit wensen, zal Standvast op 10 van de 22 nieuwe kavels stenen huur ‘woonwagenwoningen’ bouwen, de andere twaalf zijn standplaatsen voor woonwagens of woonwagenwoningen. Voor de uiteindelijke planuitwerking zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden.

Burgemeester en wethouders maken in een brief aan de bewoners van het woonwagencentrum het schetsontwerp voor de eerste fase bekend. Vanaf volgende maand vinden individuele gesprekken met de bewoners plaats. Met de bewonerswerkgroep Teersdijk en wijkplatform Tolhuis-Teersdijk is overleg over de nieuwe studie.

In 2003 bleek dat de leefbaarheid en veiligheid op het woonwagencentrum te wensen overlieten en dat er sprake was van achterstallig onderhoud. In het masterplan “Een nieuw hart voor Dukenburg� werd gedacht over de herstructurering ervan. De gemeente begon daarop enerzijds met een herstructureringstraject, terwijl anderzijds de handhaving op wet en regelgeving en het onderhoud werd opgepakt.

Omdat de ontwikkeling van het hele gebied langer gaat duren, wordt nu de eerste fase in de aanpak van het woonwagencentrum vooruitgeschoven ten opzichte van de ontwikkeling van het hele gebied Staddijk-Noord. De in 2007 gepresenteerde stedenbouwkundige studie voor Staddijk-Noord bleek financieel niet haalbaar, onder meer door hogere geluideisen (A73).

 
(C) 2024 Tolhuis 20-er straten