LAATSTE NIEUWS
dinsdag 16 april 2024
Home arrow Archief arrow Vervolgonderzoek naar wateroverlast in Dukenburg en Lindenholt
 
HOOFDMENU
Home
AGENDA
Wijknieuws
Interessante websites
Contact met ons
HART VOOR DUKENBURG
Zoeken
Archief
Vervolgonderzoek naar wateroverlast in Dukenburg en Lindenholt PDF Afdrukken E-mail

Vervolgonderzoek naar wateroverlast in Dukenburg en Lindenholt

Alle huishoudens met een tuin in Dukenburg, Lindenholt en enkele gebieden aan de oostzijde van het Maas-Waalkanaal (Neerbosch-Oost en omgeving Winkelsteeg) ontvangen binnenkort een enquête van de gemeente. Hiermee wil de gemeente een beter beeld krijgen van de mate van wateroverlast in deze stadsdelen.

De enquête volgt op een onderzoek dat eind 2008 en begin 2009 is uitgevoerd in de wijken Lankforst, Malvert en Weezenhof. Hier komt bij diverse huizen vochtoverlast voor in kelders, souterrains en tuinen. Circa 2500 huishoudens zijn daarom eind 2008 per brief benaderd met het verzoek om melding te maken van aanwezige wateroverlast. De gemeente ontving bijna 100 meldingen, waarvan er 32 onderzocht zijn door studenten Land- en Watermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp. Conclusie van hun onderzoek is dat het bij de onderzochte huizen voornamelijk om een regenwaterprobleem gaat, zowel in de tuin als rondom en soms ook onder de huizen. Doordat de grond is dichtgeslibd kan het regenwater niet wegzakken of loopt het soms in de kruipruimte. Daarnaast heeft een aantal huizen last van grondwater, omdat hun kelder of souterrain niet waterdicht is. De meeste gevallen daarvan waren al bekend bij de gemeente en hebben te maken met het hoge waterpeil op het kanaal in de zomer en met hoogwater op de Maas in de winter. Als kelders van woningen en souterrains niet waterdicht zijn is dit een verantwoordelijkheid van de woningeigenaar. Dat geldt ook voor het verhelpen van tuinen waarvan de grond is dichtgeslibd.

De conclusies van de studenten zijn bevestigd door een adviesbureau dat gespecialiseerd is in stedelijk grondwaterbeheer, Maar de gemeente wil de conclusies nog beter onderbouwd zien. Daarom ontvangen alle huishoudens met een tuin in Dukenburg, Lindenholt en enkele gebieden aan de oostzijde van het Maas-Waalkanaal binnenkort een enquête. Ook wordt een adviesbureau ingehuurd dat een twintigtal huizen bouwkundig zal onderzoeken en in de aangrenzende tuinen de bodemopbouw en waterhuishouding zal vaststellen. In het najaar is een rapportage van dit onderzoek te verwachten.

Gemeenten hebben een zorgplicht ten aanzien van het nemen van doelmatige maatregelen in de openbare ruimte die structurele wateroverlast moeten voorkomen of beperken. Het is bekend dat Rijkswaterstaat Maaswerken het peil op het Maas-Waalkanaal met 30 centimeter gaat verhogen in 2010. In juni 2008 is een bestuurlijke overeenkomst gesloten tussen de gemeente, Rijkswaterstaat en het waterschap Rivierenland over de kosten en maatregelen om extra overlast als gevolg van de peilopzet te voorkomen. Daarom heeft de gemeente een drainageleiding langs het kanaal gelegd. Ook loopt de voorbereiding voor het vergroten van duikers (de verbindingsbuizen tussen de vijvers) in Malvert. De maatregelen zullen vooral de grondwaterstand in Malvert en Lankforst verlagen en indirect ook in de Weezenhof, omdat de vijver langs het kanaal met een duiker is verbonden met de vijvers in Malvert.

De gevolgen van de verhoging van het waterpeil in het Maas-Waalkanaal in 2010 zullen worden onderzocht via een door de gemeente opgezet grondwatermeetnet. De resultaten van deze monitoring moet Rijkswaterstaat via een website zichtbaar maken voor het publiek (www.grondwaterzandmaas.nl). Als blijkt dat ondanks de maatregelen toch extra grondwateroverlast optreedt die duidelijk is toe te wijzen aan de verhoging van het waterpeil in het kanaal, behoort het tot de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat om dit op te lossen.

Bron: Gemeente Nijmegen 13.05.2009
 
(C) 2024 Tolhuis 20-er straten