LAATSTE NIEUWS
woensdag 29 mei 2024
Home arrow Archief arrow 17.06.2010: Perspectiefnota 2011
 
HOOFDMENU
Home
AGENDA
Wijknieuws
Interessante websites
Contact met ons
HART VOOR DUKENBURG
Zoeken
Archief
17.06.2010: Perspectiefnota 2011 PDF Afdrukken E-mail

Perspectiefnota 2011 – Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 17 juni 2010

Nijmegen zet lijnen uit voor de komende vier jaar

Burgemeester en wethouders leggen bij de uitvoering van het coalitieakkoord de nadruk op een solide financieel beleid. Zij werken met kracht door aan wat goed is. Daarnaast zet het college vooral in op vernieuwing. Hierbij staan voorop resultaatgerichtheid en verbinding met inwoners, bedrijven en instellingen. De gemeente gaat gesubsidieerde arbeid moderniseren in de vorm van werkcorporaties. Met werkconferenties wil het college extra praktijkervaring en creativiteit uit de stad ophalen.
De gemeente staat voor een forse bezuinigingsopgave die oploopt tot ruim €22 miljoen per jaar in 2014. Het college gaat lastige keuzen niet uit de weg. Het vermindert en versobert een aantal taken. Ongeveer de helft van het te bezuinigen bedrag moet komen uit het verlagen van de organisatiekosten van de gemeente, onder andere door de inhuur van extern personeel te verminderen.

 

Het college acht vernieuwing noodzakelijk omdat de economische crisis en de klimaat- en energiecrisis dwingen tot keuzen en een effectieve aanpak. Er komt een onderzoek naar een hybride warmtenet voor Waalsprong en Waalfront. Langs de as Heijendaal – Ressen rijdt deze coalitieperiode hoogwaardig openbaar vervoer. De gemeente gaat gesubsidieerde arbeid omvormen met zelfstandige werkcorporaties die maatschappelijk nuttige taken uitvoeren en waar werkzoekenden de kans krijgen ervaring op te doen en zich te kwalificeren. Voor deze omvorming trekt het college drie miljoen euro per jaar uit. Stimuleren en faciliteren van nieuwe kennisintensieve en innovatieve werkgelegenheid in Heijendaal en op de Novio Tech Campus in de Winkelsteeg staan hoog op de agenda.
 
Behalve vernieuwend wil het college vooral resultaatgericht en klantgericht te werk gaan.
De gemeente gaat met een miljoen per jaar stimuleren dat duizenden bestaande woningen energiezuinig worden. De gemeente wil samen met het ROC werken aan vermindering van schooluitval in het MBO. Vernieuwing van voorzieningen als scholen, wijkcentra, Doornroosje, sportaccommodaties wordt voortgezet. Binnen 300 meter van iedere woning ligt straks een groengebied. Ernstige overlast door jongeren pakt de gemeente effectief aan. Voor meer werkgelegenheid versterkt het college het economisch imago met een structurele lastenverlichting voor bedrijven tot 3,5 miljoen euro in 2014.
Burgemeester en wethouders vergroten de samenhang tussen beleidsterreinen. Bloeiende, grote podia gaan een brugfunctie vervullen tussen amateurkunst en professionele kunst. De Centra voor Jeugd en Gezin krijgen een spilfunctie in de jeugdzorg. Tegelijkertijd versterken zij hun relatie met het Veiligheidshuis. Het college gaat investeringen in voorzieningen niet langer per wijk of stadsdeel beschouwen, maar voor de hele stad.
Het college verbetert de verbinding met bewoners, instellingen en bedrijven. In de wijkaanpak komt de nadruk meer te liggen op participatie en eigen verantwoordelijkheid. In werkconferenties wil het college de afspraken uit het coalitieakkoord verder uitwerken. Onderwerpen die op stapel staan zijn onder andere: de Citadel, energiezuinige woningen en een ‘Economische Agenda Nijmegen 2015′.
De gemeente gaat door met de realisatie van de nieuwe stadsbrug, de dijkteruglegging, het Waalfront, de landschapszone in Nijmegen-Noord, windmolens aan de noordgrens van stad, stimulering van woningbouw aan beide zijden van de Waal, en vernieuwingsprojecten in de Dukenburg, Hatert, Willemskwartier, Wolfskuil, Waterkwartier. In de Binnenstad ontwikkelt de gemeente in samenhang met de vernieuwing van Plein 1944 een visie op de Bloemerstraat en de Smetiusstraat. Vrijwilligerswerk en mantelzorg kunnen blijven rekenen op steun van de gemeente. Promotie van Nijmegen als oudste stad van Nederland, die tegelijk innovatief en duurzaam is, blijft belangrijk. Nijmegen maakt zijn cultureel erfgoed meer zichtbaar, met de Donjon als bijzonder project.
In de Perspectiefnota 2011 geven burgemeester en wethouders een opmaat voor de begroting van de komende vier jaar. De gemeenteraad debatteert later deze maand over de perspectiefnota.
Bron Gemeente Nijmegen
 
(C) 2024 Tolhuis 20-er straten