LAATSTE NIEUWS
zaterdag 28 mei 2022
Home
 
HOOFDMENU
Home
AGENDA
Wijknieuws
Interessante websites
Contact met ons
HART VOOR DUKENBURG
Zoeken
Archief
21.10.2016 Herinrichting Populierenbosje Streekweg PDF Afdrukken E-mail

 

Het populierenbosje aan de Streekweg tussen Tolhuis en het crematorium DELA wordt binnenkort opnieuw ingericht. (zie afbeelding schematische impressie nieuwe situatie VARIANT 3) De hoge populieren zijn gevoelig voor de wind, en aan het eind van hun levensduur. Zij vallen binnen een paar jaar om als er niets gedaan wordt. Het bosje is echter een waardevol stuk natuur, dat behouden moet blijven voor de flora en fauna in Dukenburg.

Zo zijn er bijvoorbeeld een dassenburcht, een buizerdnest en vele andere vogel- en plantensoorten. Door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is een plan bij de gemeente ingediend om een beter leefmilieu te creëren voor stadse dassen die in het Populierenbos leven. Daarom is het belangrijk dat de natuur hier versterkt wordt. De helft van het bos met hoge populieren wordt vervangen door gevarieerd bosplantsoen met veel vruchten en notenbomen, dat een variatie aan voedsel voor dieren biedt zodat een mooi gevarieerd bos Dichte beplanting rondom de dassenburcht zorgt ervoor dat de stadsdassen hier veilig kunnen leven. In een ander deel komt een boomgaard met een weiland en een poel. (zie afbeelding boomgaard en poel) Aan de randen van het bosje blijft een bomenrand staan, die ervoor zorgt dat de uitzichten niet erg veranderen. Zo komt het crematorium bijvoorbeeld niet in zicht aan de zijde van het woonwagencentrum (zie de afbeeldingen impressies vanaf de Streekweg ter hoogte van het woonwagencentrum). Er verandert verder niets aan de watergang en oevers. Het plan voor de herinrichting van het bosje is gemaakt door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (stichting Das en Boom), instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN Rijk van Nijmegen, bewonersplatform De Zevensprong en de gemeente Nijmegen. De omgevingsvergunning voor de herinrichting wordt binnenkort verleend, zodat de werkzaamheden op 7 november kunnen starten. Meer hierover kunt u lezen op de wijkpagina Aldenhof op www.nijmegen.nl (te vinden onder Inwoners > Uw Wijk). Om het plan volledig te doen slagen zal er een beheerplan moeten worden opgesteld en zal de rest van het bos binnen een periode van 10 jaar ook moeten worden vervangen door nieuwe beplanting

 

Schematische impressie nieuwe situatie

 

Afbeelding boomgaard en Poel

Impressies vanaf de Streekweg ter hoogte van het woonwagencentrum

 

 10 jaar later

 

 

NATUURWAARDEN BEHOUDEN OF VERSTERKEN

IVN Rijk van Nijmegen wil de natuurwaarden van het bosje tussen de wijk Tolhuis en het crematorium DELA behouden en zoveel mogelijk versterken. Zo’n Kleine Wildernis is in Nijmegen bijzonder, met struiken zoals de lijsterbes en de meidoorn, de brede wespenorchis, paddenstoelen in de herfst, de dassenfamilie met zijn burcht en de vele (roof)vogels waaronder een buizerd met zijn nest. De hoge grove dennen zijn windgevoelig en kaprijp. Daarom wil de gemeente Nijmegen het bosje omvormen en toekomstgericht maken via variant 3, dat o.a. tijdens de bewonersavond op 3 oktober is besproken. Voorwaarden voor die omvorming zijn naar de mening van IVN Rijk van Nijmegen: - veiligheid voor mens en dier - behoud/versterking van natuurwaarden - bescherming van en zorg voor de dassenfamilie en hun burcht(afspraken maaibeheer rondom burcht) en voor de aanwezige (roof)vogels en hun nesten. Dit bosje zal voor de opvang van dassen een steeds grotere rol gaan spelen indien de plannen voor een wellnesscentrum in de aangrenzende Berendonck op Wijchens grondgebied doorgaan, dat gebied meer betonnen wegen krijgt en weer een gedeelte onttrokken wordt aan de rust, die buiten het zwem- en festivalseizoen, meestal aanwezig is.

DE 7-SPRONG (Werkgroep Groen) geeft aan dat onderstaande punten zijn terug te vinden in de keuze van de bewoners voor variant 3 zoals aangegeven in de illustratie.

• In stand houden van het populieren bosje is belangrijk voor alle bewoners, (flora, fauna en omwonende Dukenburgers). In variant 3 is het voortbestaan als bosje gewaarborgd weliswaar in een andere indeling.

• Bomen, struiken en oeverbeplanting langs het centrum vormen samen met het hele populierenbosje een buffer tegen een ongewenst uitzicht op het crematorium vanuit het RWWC Teersdijk en omgekeerd. De buitenste ring van onderbegroeiing en bomen blijven gespaard en vormen een natuurlijke buffer.

• Voorbij de bocht is er geen uitzicht meer op het crematorium. Uitzichten blijven door een rand bomen en onderbegroeiing afgeschermd.

• De watergang heeft prachtige oevers, er is geen reden om aan de prachtige natuurlijke oevers iets te veranderen. Zullen beschermd blijven. • Maatregelen om overal een gezonde biotoop te behouden samen met veiligheidsmaatregelen bij bomen in een slechte staat zijn nodig voor toegankelijkheid van het pad voor het Waterschap. De veiligheid en een gezonde biotoop zijn meegenomen in variant 3.

• Aanpassingen voor de das mogen dit geen negatieve invloed hebben op de biodiversiteit. Aanvullingen in biodiversiteit zijn natuurlijk altijd welkom. Aanpassingen voor de das komen ook ten goede van het toekomstige bosgebied.

• Sporen van kleine zoogdieren, wisselspoor, zoetwaterschelpen en natuurlijk orchideeën zijn rijkelijk aanwezig. Deze aanwezige fauna en flora zal niet verdwijnen in variant 3.

• De natuur heeft hier een beschermde plek wat zo moet blijven. Om het gebied heen, mag het wel toegankelijk zijn voor een natuurbeleving, maar het bosje zelf is niet bestemd voor recreatie en wandelen.

• Een groepje populieren staat erg dicht op het crematorium. Uit veiligheidsoverweging is kap een optie, maar wel na gedegen controle. Goede overweging.

• Het parklandschap rond het crematorium is omzoomd door een haagbeuk.

• Een nieuwe haagbeuk, meidoornhaag of vlechthaag naast het Mondialcollege en bij het nieuwe fruitbosje langs de Streekweg is wenselijke en kan een mooie en natuurlijke afscheiding worden. De (meidoorn)haag aanpassing samen met de nieuwe amfibieën poel en fruitbomen is een verrijking voor het gebied.

 

VERENIGING NEDERLANDS CULTUURLANDSCHAP (STICHTING DAS EN BOOM)

De dassen van het populierenbosje zijn familie van de dassen aan de overkant, van de Berendonck. Stichting Das&Boom voorziet dat de werkzaamheden voor het nieuwe saunacomplex in de Berendonck de dassen zullen verjagen naar de burcht in het populierenbosje. Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Das&Boom vinden het belangrijk dat als dit gebeurd, er voldoende voedsel voor alle dassen is. Het plan wat in overleg met de bewoners en de gemeente is opgesteld maakt dit mogelijk: Het geplande weiland ten zuiden van de Streekweg is ideaal voor regenwormen, het favoriete maaltje voor de das. De poel in het weiland wordt een paradijsje voor kikkers en insecten. De hagen bieden bescherming en voedsel, niet alleen voor de das maar voor vele dieren: insecten, vogels, egeltjes, noem maar op! En de aanleg van een boomgaard is niet alleen leuk voor de bewoners, ook dieren snoepen graag mee. Niet alleen voor de das is herinrichting van het populierenbos nodig. Wegens de leeftijd van het bos is er een reëel gevaar van vallende bomen. Door het bosje tussen de Streekweg en het woonwagencentrum slechts deels te kappen blijft er voldoende overeind zodat bewoners en bedrijven hun uitzicht behouden en krijgt de nieuwe aanplant tijd om weer tot een volwaardig bos uit te groeien: een mooi gevarieerd bos met veel vruchten- en notenbomen en een dichte beplanting rondom de dassenburcht, zodat de das hier onbezorgd kan blijven wonen.

 

 

 
(C) 2022 Tolhuis 20-er straten