LAATSTE NIEUWS
dinsdag 16 april 2024
Home
 
HOOFDMENU
Home
AGENDA
Wijknieuws
Interessante websites
Contact met ons
HART VOOR DUKENBURG
Zoeken
Archief
17.12.2016: Onderhoud bosplantsoenen PDF Afdrukken E-mail
 

 

Vanaf januari 2017 weer onderhoud aan bosplantsoen

 

Naast het dagelijks onderhoud, zoals schoffelen en grasmaaien, vinden er in het najaar en in de winter grote onderhoudswerkzaamheden plaats aan het groen in Dukenburg. In januari wordt gestart met het dunnen en afzetten  van bosplantsoenen. Het dunnen en afzetten is goed voor de bomen en struiken en heeft ook een gunstige invloed op de sociale veiligheid. In dit artikel leest u hier meer over. 

 

 

Wat is bosplantsoen? 

Bosplantsoen is een gemengde beplanting van bomen en struiken die van nature in Nederland voorkomen. Het is een vrij grove beplanting met mogelijkheden voor een natuurlijke ontwikkeling.

In het bosplantsoen vinden veel dieren beschutting en voedsel. Zo leven vlinders van de kruidenplanten en eten de vogels de bessen, insecten en zaden. Kleine zoogdieren kunnen er schuilen onder de struiken en het afgevallen blad.

 

Wat is dunnen en afzetten?

Onder dunnen verstaan we het bij de grond afzagen van een boom of struik. Dit wordt vooral toegepast in de grovere beplanting zoals bosplantsoenen om ruimte te maken voor de bomen en struiken die blijven bestaan. Wanneer we deze laten groeien gaan in de toekomst problemen ontstaan. De beplanting krijgt onvoldoende licht en ruimte. Door de onderlinge concurrentie die ontstaat groeien de struiken en bomen omhoog door het licht. Ze worden iel en dun waardoor de onderste takken en struiken afsterven. Dunningen worden elk jaar uitgevoerd bij een deel van de beplanting.

De achterblijvende stobben, dit zijn de korte stompjes die nog boven de grond uitsteken, kunnen weer uitgroeien tot goede struiken. Deze maatregel wordt meestal toegepast bij beplanting die te ver is uitgegroeid. 

Het resultaat is een gevarieerde gezonde beplanting waarin bomen en struiken de ruimte hebben om uit te groeien.

 

Selectie

Tijdens het dunnen en afzetten wordt gekeken naar bomen en struiken die waardevol zijn en die voor de toekomst behouden moeten blijven. Bij de keuze wordt rekening gehouden met het gewenste eindbeeld en de variatie binnen de beplanting zoals bloei, groenblijvend, besdragend en herfstkleuren.

 

Sociale- en verkeersveiligheid

Het dunnen van bosplantsoen heeft een gunstige invloed op het gevoel van sociale veiligheid en het verbetert op sommige locaties ook de verkeersveiligheid. Langs wandel-, fiets- en achterpaden waar beperkt licht is, kunnen mensen zich minder veilig voelen. Als beplanting te dicht op de weg staat kan het zicht op fietsers en voetgangers belemmerd worden.

 

Groenafval

Door het dunnen ontstaat veel groenafval van stamhout en takken. Op plaatsen waar het mogelijk en gewenst is, wordt het dunnere hout op rillen (takkenbossen) gelegd, of het groenafval wordt versnipperd of afgevoerd. (De rillen vormen een extra schuil- en broedplaats voor dieren. Ook in dit ‘dode’ hout een prima voeding voor insecten, vogels, kleine zoogdieren, schimmels, paddenstoelen en mossen. De takkenbossen worden er bewust neergelegd en worden dus niet opgeruimd.) 

 

Tekst:

Anne-Marie Cobussen

Wijkopzichter | Gemeente Nijmegen | Afdeling Stadsbeheer

 
(C) 2024 Tolhuis 20-er straten