LAATSTE NIEUWS
woensdag 23 juni 2021
Home arrow Archief arrow 25.06.2006: Beheersvisie Staddijk
 
HOOFDMENU
Home
AGENDA
Wijknieuws
Interessante websites
Contact met ons
HART VOOR DUKENBURG
Zoeken
Archief
25.06.2006: Beheersvisie Staddijk PDF Afdrukken E-mail

Dit fietspad in de toekomst doortrekken naar "De Hippe Kip"?

Mevrouw Gerda Hendriks, senior adviseur Openbare Ruimte van de gemeente Nijmegen, had met haar brief gedateerd 09-06-2006 de platforms van Tolhuis, Meijhorst, Aldenhof en Wezenhof uitgenodigd bewoners af te vaardigen voor een interview te houden op 22 juni 2006 van 15.30 tot 16.30 uur in het Stadhuis. Het doel van het interview was haar inzicht te geven in de wensen en inzichten van de bewoners van de wijken grenzende aan het Stadspark Staddijk met betrekking tot het gebruik nu en in de nabije toekomst.Dit vanwege haar opdracht voor 1 september 2006 voor de komende jaren een beheervisie voor het gebied op te stellen. (zie bijgaande brief).

Het gebied wordt begrensd door de Staddijk en Streekweg van het woonwagenkamp tot en met de verpachte landbouwgronden links van de Staddijk aan de ene kant en de A73 aan de andere kant.

Ondergetekende was met Dhr. Stas Theloosen afgevaardigde van de Meijhorst en tevens, wegens andere bezigheden van Dhr. Martien de Goeij, namens de St. De Zevensprong. De andere wijken waren met minstens twee bewoners vertegenwoordigd.
De afgevaardigde hebben duidelijk te kennen gegeven dat, alhoewel zij menen te weten wat er in hun wijk leeft, zij deelnamen op persoonlijke titel omdat ook nu weer de tijd ontbrak om hun achterban te raadplegen. Namens De Zevensprong heeft ondergetekende verzocht dit proces in te passen in de taken van de te installeren commissie Groen en Cultuurhistorie in het kader van inspraak en bewonersparticipatie bij het realiseren van het plan “Een nieuw hart voor Dukenburg��?.

Alle aanwezigen maakten bezwaar tegen 1 september 2006 als streefdatum voor het eindrapport.

De volgende punten zijn aan de orde geweest:

1. Honden (snuffelplaats, snuffelroute, en wel of niet aanlijnen)

2. Schapen (hoeveelheid, schaapskooi en verblijfsruimte/huisvesting van de herder)

3. Veiligheid en veiligheidsgevoel (handhaving en beheer)

4. Speeltuin (‘meer dan een wipkip minder dan de Leemkuil’)

5. Beheren en status van de beschermde natuurgebiedjes

6. Parkeren voor de bezoekers uit Dukenburg (slecht ter been zijnde etc.)

7. Fietspaden (o.a.uitbreiding, langs de paden maaien voor de veiligheid

8. Status van het beheerplan dat volgt op de visie (B&W- of Raadsbesluit)

9. Educatief centrum (concentratie 2, 4 en 6 met kiosk en toiletten)Ad 4  Mevrouw. Gerda Hendriks zal contact opnemen met Erica van Beem, voorzitter van de
          Stichting  Solid. die net als haar voorganger al jaren pleit voor een speeltuin in dit
          stadsdeel.

Nijmegen, 23 juni 2006,  

Peter van den Braak

foto: Jac.Veltmeijer 2006

 

 
(C) 2021 Tolhuis 20-er straten